Στις περισσότερες χώρες υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την προώθηση των πράσινων δεξιοτήτων και των πράσινων θέσεων εργασίας, η συνεργασία και η ανάπτυξη εμποδίζονται από την έλλειψη συμφωνημένων ορισμών. Αυτό που είναι πράσινη εργασία σε μια χώρα μπορεί να μην είναι σε μια άλλη. Μια σημαντική πρόκληση για το έργο μας ήταν να αποφασίσουμε ποιες θέσεις εργασίας σε ποιους τομείς.

Για να παράσχουμε ολοκληρωμένη εικόνα του τοπίου των πράσινων θέσεων εργασίας, οργανώσαμε δεδομένα που προέρχονται από το Δίκτυο Επαγγελματικών Πληροφοριών (ONet). Η προσέγγισή μας περιλαμβάνει δύο κύριες διαστάσεις: κατηγοριοποίηση με βάση τα χαρακτηριστικά των πράσινων επαγγελμάτων, εστιάζοντας συγκεκριμένα στις κατηγορίες Πράσινη αυξημένη ζήτηση, Πράσινες ενισχυμένες δεξιότητες και Πράσινες νέες και αναδυόμενες κατηγορίες, και τμηματοποίηση ανά οικονομικό τομέα.

Ανάλυση με βάση :

  • Πράσινη αυξημένη ζήτηση,
  • Πράσινες Ενισχυμένες δεξιότητες,
  • Πράσινες βνες και αναδυόμενες θέσεις εργασίας

Διαθέσιμα μόνο στα αγγλικά ! 

Τμηματοποίηση ανά οικονομικό τομέα

 

Διαθέσιμα μόνο στα αγγλικά !