Με το ψηφιακό βιογραφικό σημείωμα, θα μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας προφίλ με βάση τις δεξιότητες ESCO. ESCO σημαίνει European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (Ευρωπαϊκές Δεξιότητες, Ικανότητες, Προσόντα και Επαγγέλματα) και αφορά την ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελμάτων η οποία είναι διαθέσιμη σε πολλές γλώσσες.

Για να δημιουργήσετε το δικό σας ψηφιακό βιογραφικό σημείωμα, πρέπει να αναζητήσετε ένα "Επάγγελμα" στη γλώσσα σας και να προσδιορίσετε τις δεξιότητες που ήδη διαθέτετε. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να ορίσετε το επίπεδο των δεξιοτήτων που διαθέτετε σε κλίμακα από το 0 έως το 4. Αφού αποθηκεύσετε τις πληροφορίες, μπορείτε να δείτε τον κατάλογο των δεξιοτήτων σας στο μενού "Οι δεξιότητές μου".

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ