Το μενού αυτό περιέχει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών για την αγορά εργασίας, με δεδομένα που προέρχονται από εκατομμύρια ηλεκτρονικές αγγελίες εργασίας (OJAs).

 

Οι αγγελίες αυτές προέρχονται από διάφορες πηγές, όπως ιστοσελίδες και γραφεία ευρέσεως εργασίας ηλεκτρονικές εφημερίδες και ιστοσελίδες εταιρειών.

 

Αυτό το εργαλείο είναι αποτέλεσμα των ερευνών του Cedefop και της Eurostat, οι οποίες αναδεικνύουν τις απαιτήσεις δεξιοτήτων στις θέσεις εργασίας σε 28 ευρωπαϊκές χώρες.

Περιηγηθείτε μέσα στους φιλικούς προς το χρήστη πίνακες ώστε να μάθετε για τη ζήτηση και τις τάσεις στην αγορά εργασίας και τα σχετικά επαγγέλματα, στον τόπο σας.

 

Ανακαλύψτε πολύτιμες πληροφορίες για την τρέχουσα αγορά εργασίας και τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες στην περιοχή σας.

Ζήτηση για επαγγέλματα

Αυτό το μενού δείχνει τη ζήτηση για θέσεις εργασίας σε διάφορες χώρες της Ευρώπης

Τομείς και επαγγέλματα

Αυτό το μενού δείχνει τη ζήτηση για επαγγέλματα (ISCO 2-digit) σε διάφορους τομείς εργασίας

Τάσεις στους τομείς εργασίας

Αυτό το μενού δείχνει πώς μεταβάλλονται οι Διαδικτυακές Αγγελίες Εργασίας (OJAs) διαχρονικά

Επαγγελματικές τάσεις σε περιφερειακό επίπεδο

Αυτό το μενού δείχνει τις τάσεις των Διαδικτυακών Αγγελιών Εργασίας ανά επάγγελμα σε διαφορετικές περιφέρειες της Ευρώπης

Τάσεις στις δεξιότητες

Αυτό το μενού δείχνει πώς εξελίσσεται η ζήτηση δεξιοτήτων με την πάροδο του χρόνου

Τάσεις στη ζήτηση δεξιοτήτων ανά περιφέρειες

Αυτό το μενού δείχνει ποιες δεξιότητες έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση σε διάφορες ευρωπαϊκές περιφέρειες