Η πύλη παρέχει πρόσβαση σε εργαλεία που βασίζονται σε πληροφορίες για την αγορά εργασίας για τους άνεργους ενήλικες και όσους αναζητούν νέα απασχόληση για να διερευνήσουν πιθανές νέες θέσεις εργασίας με βάση τις δεξιότητές τους και να ενταχθούν στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την επικαιροποίηση των δεξιοτήτων τους.

Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε έναν προσωπικό χώρο για να αναπτύξουν ένα ευρωβιογραφικό σημείωμα με βάση την παρούσα εμπειρία και τις δεξιότητες που θα συγκριθούν με τις απαιτήσεις για διάφορα επαγγέλματα μέσω της ESCO, εντοπίζοντας πιθανά νέα επαγγέλματα για «καλές» θέσεις εργασίας χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο που αναπτύχθηκε από τη Nesta. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις πράσινες θέσεις εργασίας. Η πύλη θα εντοπίζει τις νέες πρόσθετες δεξιότητες που απαιτούνται και τις ευκαιρίες κατάρτισης για αυτές τις νέες δεξιότητες .

Μπορείτε να κάνετε μια ξενάγηση στον ιστότοπο εδώ.

Για μεμονωμένα άτομα